.
China Spun Yarn Prices: Qiangqing's Market (Zhejiang)
In US$/kilo
Carded knitting
. 07 Mar 17 . 1-Week 1-Week . 3-Month . 1-Year
. US$/Kilo . Change Change . Change . Change
. . . . . . . . .
100% Cotton . .
16S 3.23 . 0.02 0.51% . 4.96% . 18.18%
21S 3.25 . 0.02 0.50% . 5.66% . 18.98%
32S 3.40 . 0.02 0.48% . 5.53% . 16.73%
40S 3.57 . 0.02 0.65% . 5.39% . 14.87%
40S/2 3.65 . 0.02 0.43% . 4.68% . 9.02%
40S combed 3.99 . 0.02 0.38% . 5.87% . 11.03%
60S combed 4.90 . -0.01 -0.17% . 1.84% . 10.67%
. . . . . . . . .
100% Polyester . .
16S 1.81 . -0.02 -0.96% . 9.64% . 6.22%
21S 1.81 . -0.02 -1.36% . 9.64% . 6.22%
32S weaving 1.87 . -0.03 -1.70% . 9.41% . 5.35%
45S 2.14 . -0.02 -0.84% . 10.87% . 3.39%
50S 2.32 . -0.01 -0.48% . 12.47% . 1.95%
. . . . . . . . .
65/35 Polyester-Cotton . .
16S 2.46 . 0.00 -0.17% . 6.70% . 8.76%
21S 2.46 . 0.00 -0.17% . 6.70% . 8.39%
32S 2.56 . 0.00 -0.17% . 7.47% . 9.12%
45S 2.72 . 0.00 -0.17% . 7.48% . 2.20%
32S Combed 2.94 . 0.00 -0.17% . 9.06% . 8.78%
45S Combed 3.38 . -0.01 -0.17% . 4.85% . 3.15%
60S Combed 3.56 . 0.03 0.86% . 3.66% . -0.65%
. . . . . . . . .
80/20 Polyester-Cotton . .
21S 2.38 . 0.00 -0.17% . 5.50% . 5.94%
32S 2.42 . 0.00 -0.17% . 4.16% . 7.89%
45S 2.55 . 0.00 -0.17% . 6.86% . 2.77%
60S 2.94 . 0.00 -0.17% . 2.60% . -5.72%
. . . . . . . . .
65/35 Polyester-Viscose . .
21S 2.24 . 0.00 -0.17% . 2.93% . 0.11%
32S 2.35 . 0.00 -0.17% . 4.53% . 1.15%
40S 2.64 . 0.00 -0.17% . 3.74% . 0.07%
40S/2 3.28 . -0.01 -0.17% . 6.37% . 2.46%
. . . . . . . . .
100% Viscose . .
20S 3.05 . -0.01 -0.17% . 11.93% . 9.99%
30S 3.16 . -0.01 -0.17% . 13.56% . 9.95%
40S 3.34 . -0.01 -0.17% . 9.50% . 8.15%
50S 3.65 . -0.01 -0.17% . 6.19% . 2.22%
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.