.
Polyester Filament Prices in CHINA: Qianqing Market - RMB/MT
Qianqing Market (Zhejiang)
In Yuan per Metric Ton
.
. 07 Mar 18 . 1-Week 1-Week . 4-Week 4-Week . 1-Year
. Yuan . Change Change . Change Change . Change
. . . . . . . . . .
POY 75D/96F 9,350 . 10 0.11% . 150 1.63% . -2.09%
POY 100D/96F 9,050 . 25 0.28% . 150 1.69% . -1.09%
POY 150D/96F 8,810 . 35 0.40% . 135 1.56% . 1.26%
. . . . . . . . . .
FDY 68D/24F 10,400 . -50 -0.48% . 100 0.97% . -2.80%
FDY 100D/48F 9,600 . 0 0.00% . 150 1.59% . -2.04%
FDY 100D/72F 9,650 . -25 -0.26% . 125 1.31% . -3.02%
FDY 150D/96F 9,150 . 0 0.00% . 100 1.09% . 3.34%
FDY 200D/96F 9,150 . -50 -0.54% . 100 1.10% . 3.98%
. . . . . . . . . .
DTY 75D/36F 12,300 . -50 -0.40% . 0 0.00% . 0.82%
DTY 75D/72F 12,325 . -75 -0.60% . 0 0.00% . -3.33%
DTY 100D/36F 11,100 . -150 -1.33% . -50 -0.45% . -2.63%
DTY 150D/48F 10,475 . 25 0.24% . 125 1.21% . 1.70%
DTY 250D/96F 10,100 . -50 -0.48% . 50 0.48% . -0.48%
DTY 300D/96F 10,100 . -50 -0.49% . 25 0.25% . 1.00%
.
@EmergingTextiles.com (1998-2018)
.