.
China Spun Yarn Prices: Qiangqing's Market (Zhejiang)
In US$/kilo
Carded knitting
. 16 Jan 18 . 1-Week 1-Week . 3-Month . 1-Year
. US$/Kilo . Change Change . Change . Change
. . . . . . . . .
100% Cotton . .
16S 3.42 . 0.02 0.58% . 1.06% . 8.81%
21S 3.42 . 0.02 0.58% . 1.06% . 7.82%
32S 3.58 . 0.02 0.58% . 1.12% . 7.77%
40S 3.76 . 0.02 0.58% . 1.18% . 7.51%
40S/2 3.83 . 0.02 0.58% . 1.01% . 6.84%
40S combed 4.14 . 0.02 0.58% . 0.56% . 5.27%
60S combed 5.23 . 0.03 0.58% . 2.43% . 6.84%
. . . . . . . . .
100% Polyester . .
16S 2.07 . 0.04 1.73% . 5.60% . 16.91%
21S 2.07 . 0.03 1.34% . 5.60% . 16.43%
32S weaving 2.15 . 0.04 1.68% . 5.86% . 17.86%
45S 2.05 . 0.00 0.00% . 0.00% . -1.44%
50S 2.62 . 0.02 0.58% . 3.35% . 13.56%
. . . . . . . . .
65/35 Polyester-Cotton . .
16S 2.59 . 0.02 0.58% . 2.43% . 7.16%
21S 2.59 . 0.02 0.58% . 1.53% . 7.16%
32S 2.71 . 0.02 0.58% . 1.56% . 7.76%
45S 2.97 . 0.02 0.58% . 2.43% . 10.89%
32S Combed 3.18 . 0.02 0.58% . 2.43% . 11.17%
45S Combed 3.68 . 0.02 0.58% . 2.43% . 10.32%
60S Combed 3.83 . 0.02 0.58% . 2.43% . 9.04%
. . . . . . . . .
80/20 Polyester-Cotton . .
21S 2.53 . 0.01 0.58% . 2.43% . 8.50%
32S 2.61 . 0.02 0.58% . 2.43% . 9.77%
45S 2.72 . 0.02 0.58% . 2.43% . 8.70%
60S 3.14 . 0.02 0.58% . 2.43% . 6.84%
. . . . . . . . .
65/35 Polyester-Viscose . .
21S 2.45 . 0.01 0.58% . 6.83% . 9.26%
32S 2.61 . 0.02 0.58% . 6.87% . 11.47%
40S 2.83 . 0.02 0.58% . 4.15% . 7.43%
40S/2 3.50 . 0.02 0.58% . 3.58% . 8.52%
. . . . . . . . .
100% Viscose . .
20S 2.89 . 0.03 1.13% . -2.28% . -1.60%
30S 2.83 . 0.00 0.00% . 0.00% . -6.80%
40S 3.05 . 0.00 0.00% . 0.00% . -5.43%
50S 3.62 . 0.03 0.80% . -1.16% . 0.81%
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.