.
China Cotton Futures Market
Zhengzhou Commodity Exchange
328 Grade in Yuan per Metric Ton
.
. Jan 18 Mar 18 May 18 . Mar 18 v.
. CF 801 CF 803 CF 805 . Jan 18
. Yuan/MT Yuan/MT Yuan/MT . Yuan/MT
. . . . . .
11 Dec 15,050 15,035 15,270 . -15
18 Dec 14,930 15,020 15,140 . 90
25 Dec 14,690 14,870 14,950 . 180
1 Jan 14,705 14,725 14,995 . 20
8 Jan 14,810 14,940 15,145 . 130
. . . . . .
1-Week Change 105 215 150 . .
1-Week Change (%) 0.71% 1.46% 1.00% . .
. . . . . .
4-Week Change -240 -95 -125 . .
4-Week Change (%) -1.59% -0.63% -0.82% . .
. . . . . .
3-Month Change (%) -2.24% -1.48% -0.36% . .
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.