.
China Minimum Wages: Changes in Various Provinces
.
. . . Min. wage Min. wage Min. wage Min. wage
. . . 2008 =100 2008 =100 2008 =100 2008 =100
. . . . . . .
. . . 2014 2015 2016 2017
. . . . . . .
Shanghai Shanghai . 190 210 228 240
Guangdong Shenzhen . 164 185 185 194
Zhejiang Hangzhou . 220 248 248 248
Beijing Beijing . 195 215 236 250
Shandong Jinan . 197 211 211 238
Jiangsu Nanjing . 192 192 208 222
Fujian Xiamen . 120 136 136 155
.
Sources: Wage Indicator and Various Official Publications
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.