.
Polyester Filament Prices in CHINA: Qianqing Market - RMB/MT
Qianqing Market (Zhejiang)
In Yuan per Metric Ton
.
. 08 Feb 17 . 1-Week 1-Week . 4-Week 4-Week . 1-Year
. Yuan . Change Change . Change Change . Change
. . . . . . . . . .
POY 75D/96F 9,250 . 0 0.00% . -100 -1.07% . 41.22%
POY 100D/96F 8,900 . 0 0.00% . -100 -1.11% . 37.98%
POY 150D/96F 8,500 . 0 0.00% . -50 -0.58% . 35.46%
. . . . . . . . . .
FDY 68D/24F 10,800 . 0 0.00% . -300 -2.70% . 44.00%
FDY 100D/48F 10,200 . 0 0.00% . -250 -2.39% . 42.66%
FDY 100D/72F 10,350 . 0 0.00% . -300 -2.82% . 41.78%
FDY 150D/96F 8,950 . 0 0.00% . -375 -3.98% . 33.09%
FDY 200D/96F 8,950 . 0 0.00% . -350 -3.76% . 34.59%
. . . . . . . . . .
DTY 75D/36F 12,050 . 0 0.00% . -100 -0.82% . 28.88%
DTY 75D/72F 12,550 . 0 0.00% . -50 -0.40% . 31.41%
DTY 100D/36F 11,450 . 0 0.00% . -50 -0.43% . 30.11%
DTY 150D/48F 10,300 . 0 0.00% . -25 -0.24% . 35.97%
DTY 250D/96F 10,100 . 0 0.00% . 0 0.00% . 34.18%
DTY 300D/96F 10,100 . 0 0.00% . -50 -0.49% . 35.57%
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.