.
China PTA Futures Market: CZCE in Zhengzhou
In Yuan per Metric Ton
.
. Feb 17 Mar 17 Apr 17 . TA 702
. Yuan/MT Yuan/MT Yuan/MT . Feb 17
. . . . . 6 Months=100
. . . . . .
9 Jan 5,284 5,292 5,338 . 110
16 Jan 5,448 5,364 5,424 . 113
23 Jan 5,404 5,360 5,516 . 112
30 Jan 5,496 5,554 5,610 . 114
6 Feb 5,662 5,684 5,744 . 118
. . . . . .
1-Week Change 166 130 134 . .
1-Week Change (%) 3.02% 2.34% 2.39% . .
. . . . . .
4-Week Change 378 392 406 . .
4-Week Change (%) 7.15% 7.41% 7.61% . .
. . . . . .
3-Month Change (%) 14.75% 14.78% 13.74% . .
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.