.
China Cotton Futures Market
Zhengzhou Commodity Exchange
328 Grade in Yuan per Metric Ton
.
. Jan 17 Mar 17 May 17 . May 17 v.
. CF 701 CF 703 CF 705 . Jan 17
. Yuan/MT Yuan/MT Yuan/MT . Yuan/MT
. . . . . .
10 Jan 15,120 15,205 15,330 . 210
11 Jan 15,140 15,240 15,395 . 255
12 Jan 15,105 15,250 15,365 . 260
13 Jan 15,020 15,015 15,180 . 160
16 Jan 14,990 15,045 15,135 . 145
. . . . . .
1-Week Change -60 -110 -130 . .
1-Week Change (%) -0.40% -0.73% -0.85% . .
. . . . . .
4-Week Change -385 -410 -450 . .
4-Week Change (%) -2.50% -2.65% -2.89% . .
. . . . . .
3-Month Change (%) -0.46% -0.10% 1.75% . .
.
@EmergingTextiles.com (1998-2017)
.