.
China Spun Yarn Prices: Qiangqing's Market (Zhejiang)
In US$/kilo
Carded knitting
. 03 May 16 . 1-Week 1-Week . 3-Month . 1-Year
. US$/Kilo . Change Change . Change . Change
. . . . . . . . .
100% Cotton . .
16S 2.83 . 0.05 1.73% . 2.71% . -10.88%
21S 2.83 . 0.04 1.44% . 2.71% . -10.88%
32S 2.98 . 0.04 1.40% . 2.66% . -11.69%
40S 3.14 . 0.03 1.11% . 1.12% . -12.40%
40S/2 3.29 . 0.02 0.61% . -2.71% . -18.66%
40S combed 3.65 . 0.08 2.13% . 0.80% . -13.51%
60S combed 4.45 . 0.03 0.61% . -0.73% . -12.84%
. . . . . . . . .
100% Polyester . .
16S 1.71 . 0.02 1.07% . 12.00% . -15.92%
21S 1.71 . 0.01 0.61% . 12.00% . -15.92%
32S weaving 1.75 . 0.01 0.61% . 12.30% . -17.01%
45S 2.07 . 0.01 0.61% . 7.93% . -17.87%
50S 2.26 . 0.01 0.61% . 4.37% . -15.14%
. . . . . . . . .
65/35 Polyester-Cotton . .
16S 2.27 . 0.01 0.61% . 1.86% . -17.14%
21S 2.28 . 0.01 0.61% . 1.86% . -16.86%
32S 2.38 . 0.01 0.61% . 2.53% . -16.18%
45S 2.67 . 0.02 0.61% . 1.86% . -15.55%
32S Combed 2.67 . 0.02 0.61% . 0.12% . -15.11%
45S Combed 3.25 . 0.02 0.61% . 0.67% . -9.57%
60S Combed 3.52 . 0.02 0.61% . -0.33% . -12.92%
. . . . . . . . .
80/20 Polyester-Cotton . .
21S 2.22 . 0.01 0.61% . 0.46% . -15.82%
32S 2.27 . 0.01 0.61% . 2.56% . -16.64%
45S 2.44 . 0.01 0.61% . -0.35% . -18.24%
60S 3.06 . 0.02 0.61% . -0.65% . -13.98%
. . . . . . . . .
65/35 Polyester-Viscose . .
21S 2.25 . 0.01 0.61% . 2.93% . -7.18%
32S 2.32 . 0.00 -0.06% . 2.21% . -8.91%
40S 2.65 . 0.02 0.61% . 2.46% . -4.99%
40S/2 3.21 . 0.02 0.61% . 4.38% . -13.21%
. . . . . . . . .
100% Viscose . .
20S 2.72 . -0.05 -1.63% . 6.10% . 0.76%
30S 2.80 . -0.05 -1.83% . 5.06% . 0.28%
40S 3.07 . -0.01 -0.39% . 6.42% . 1.10%
50S 3.52 . -0.06 -1.55% . 4.15% . -3.13%
.
@EmergingTextiles.com (1998-2016)
.