.
China Minimum Wages: Changes in Various Provinces
.
. . . Min. wage Min. wage Min. wage Min. wage
. . . 2008 =100 2008 =100 2008 =100 2008 =100
. . . . . . .
. . . 2012 2013 2014 2015
. . . . . . .
Shanghai Shanghai . 113 129 142 158
Guangdong Shenzhen . 136 145 164 185
Zhejiang Hangzhou . 134 134 150 169
Beijing Beijing . 121 121 134 148
Shandong Jinan . 113 125 136 136
Jiangsu Nanjing . 138 154 170 170
Fujian Xiamen . 109 109 120 136
.
Sources: Wage Indicator and Various Official Publications
.
@EmergingTextiles.com (1998-2015)
.